Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Veiligheid op school (29.240)

- CXLVI, AC en CXLVI / 29240, AD en toezegging T03504

Toezegging Reactie op rapport en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving (36.200); Brief van de minister van OCW ter aanbieding van de Monitor Integrale Veiligheid MBO 2023; Verslag van een schriftelijk overleg van de minister van BZK over kabinetsreactie op het POC-rapport 'Gelijk recht doen' (EK, AC); Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2023 (CXLVI, AC) en de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 december 2023 (CXLVI/29240, AD) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03504 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman