Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- COM(2023)532, COM(2023)529

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen) en de VVD (Geerdink). In de brief zal de minister tevens worden verzocht geen onomkeerbare besluiten te nemen met betrekking tot beide COM-voorstellen voordat de Kamer hierover tijdig is geïnformeerd.
De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk