Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07 EK, GG

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 oktober 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten het verslag van een schriftelijk overleg van 28 december jl. voor kennisgeving aan te nemen.

- 21.501-07 EK, GE

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 januari 2024; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 januari 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

- 21.501-07 EK, GF

Brief van de minister van Financiën inzake verslag informele Ecofinraad van 20 december 2023 en Raadsakkoord herziening Europees begrotingsraamwerk; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies verzoeken de griffie naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën van 22 december jl. om op korte termijn een mondeling overleg met de huidige minister van Financiën in te plannen, onder meer over de wijze waarop de commissie is geïnformeerd in het kader van het parlementaire behandelvoorbehoud dat eerder was gemaakt. Een datumvoorstel voor dit overleg zal de eerstvolgende vergadering aan de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk