Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Primair Onderwijs (31.293)

- 31293 / 31289, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor PVO over kansengelijkheid funderend onderwijs; Voortgezet Onderwijs

De commissie besluit de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 20 december 2023 (31293/31289, D) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra