Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820)

- 32820, A

Brief van de staatssecretaris van OCW over uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028; Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra