Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op Gewijzigde motie-Moonen (D66) c.s. over een regeling voor externe geschilbeslechting (36.067, AP)

- 36067, BI & 36067, AP

Gewijzigde motie-Moonen (D66) c.s. over een regeling voor externe geschilbeslechting; Brief van de minister voor APP over de invulling van de externe geschilleninstanties; Wet toekomst pensioenen

De commissie besluit:
- de gewijzigde motie-Moonen (D66) c.s. over een regeling voor externe geschilbeslechting als deels uitgevoerd aan te merken;
- de brief van de minister voor APP d.d. 21 december 2023 (36067, BI) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl