Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kabinetsplan aanpak administratieve lasten (29.515)

- Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Verslag schriftelijk overleg (27529, AB)

De commissie neemt de brief van 8 december 2023 met de reactie op de schriftelijke vragen van 14 november 2023 (verslag schriftelijk overleg; 27529, AB) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer