Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 23 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS) (36.407)

- 36407

Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS)

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 30 januari 2024.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer