Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35295, AP

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over de hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Roovers) en de PvdD (Nicolaï) gezamenlijk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman