Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 30 januari 2024
1. 36407

Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS)

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek) en JA21 (Baumgarten). Het conceptverslag wordt per e-mail aan de leden voorgelegd.

2. Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024 (36410 L)

Brief van de minister van EZK over tussentijdse evaluatie Nationaal Groeifonds (36410 L, G) en verslag schriftelijk overleg over de vierde indieningsronde NGF (36410 L, I)

Inbreng voor schriftelijk overleg, met betrekking tot de brief over de tussentijdse evaluatie (36410 L, G) wordt geleverd door de fracties van de BBB (Kroon), GL-PvdA (Crone) en OPNL (Van der Goot) gezamenlijk. De fractie van JA21 (Baumgarten) sluit zich bij deze inbreng aan.

Tevens wensen de fracties van de BBB (Kroon), GroenLinks-PvdA (Crone), PvdD (Visseren-Hamakers), JA21 (Baumgarten), 50PLUS (Van Rooijen) en OPNL (Van der Goot) in nader schriftelijk overleg te treden met de minister naar aanleiding van het recent gevoerde schriftelijk overleg over de vierde indieningsronde NGF (36410 L, I).

De conceptbrieven worden per e-mail aan de leden voorgelegd.

3. 32849 / 35603 / 36094, C

Verslag nader schriftelijk overleg contourennota herziening mijnbouwstelsel

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden voorgelegd.

4. 33529, 35603, 36094, R

Verslag nader schriftelijk overleg schadeafhandeling in geval van ontmanteling NAM en het belang van Shell en ExxonMobil om hierover een akkoord te sluiten

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden voorgelegd.

5. Aanvullend pakket klimaatmaatregelen elektriciteitssector

Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 18 december 2023 (29023/32813, Z)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek) en JA21 (Baumgarten). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden voorgelegd.

6. Stand van zaken geothermie

Brief van de staatssecretaris van EZK van 19 december 2023 (35531, K)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden voorgelegd.

7. Europees AI-innovatiepakket ter ondersteuning van start-ups en kmo's

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten alvorens een besluit te nemen over het in behandeling nemen van deze voorstellen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer