Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS) (36.407)

- 36407

Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS)

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek) en JA21 (Baumgarten). Het conceptverslag wordt per e-mail aan de leden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer