Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- E230021

Voorstellen voor verordeningen betreffende de Digitale Euro

De commissie besluit inbreng te leveren op 13 februari a.s. voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk