Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07 EK, GF

Brief van de minister van Financiën inzake verslag informele Ecofinraad van 20 december 2023 en Raadsakkoord herziening Europees begrotingsraamwerk; Raad voor Economische en Financiële Zaken

In verband met de plenaire agenda op 6 februari a.s. wordt gestreefd het geplande mondeling overleg met de minister te plannen op dinsdag 27 februari 2024.

- 21.501-07 EK, GH

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 januari 2024; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15-16 januari 2024 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk