Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid (36.375)

- Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Van Langen-Visbeek (BBB) besluit de commissie op 13 februari a.s. inbreng te leveren voor het verslag bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid) (36375).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra