Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomstvisie agrarische sector (30.252)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit, op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) de brief met betrekking tot de voortgang aanpak piekbelasting van 23 januari 2024 (30252, J) ter bespreking te agenderen in de volgende commissievergadering op 13 februari 2024.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer