Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op Gewijzigde motie-Gerkens (SP) c.s. over de uitwisseling van medische gegevens via decentrale infrastructurele voorzieningen (35.824, I)

- Bestuurlijke afspraken uitvoering Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) 2024

Brief van de minister voor LZS van 1 december 2023 (35370, L)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de BBB-fractie (Van Wijk), de fracties van VVD en CDA gezamenlijk (Prins) en de fracties van GroenLinks-PvdA (Van Gurp) en PVV (Bezaan).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer