Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (36.021)

- 36021

Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten

De commissie besluit een brief te sturen aan de minister van Defensie met een aantal vragen over het wetsvoorstel in relatie tot een aantal actuele ontwikkelingen. De minister zal worden verzocht deze vragen uiterlijk 8 maart a.s. te beantwoorden, waarna de commissie vervolgens de schriftelijke voorbereiding van dit wetsvoorstel zal voortzetten. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk