Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS) (36.407)

- 36407

Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS)

De commissie stelt voor op 27 februari 2024 over het wetsvoorstel te stemmen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer