Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- E230021

Voorstellen voor verordeningen betreffende de digitale euro

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties BBB (Kroon), ChristenUnie (Holterhues), PvdD (Visseren-Hamakers) en JA21 (Baumgarten).
Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie in het kader van politiek dialoog wordt geleverd door de PvdD-fractie (Visseren-Hamakers).
De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk