Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 21.501-07 EK, GF

Brief van de minister van Financiën inzake verslag informele Ecofinraad van 20 december 2023 en Raadsakkoord herziening Europees begrotingsraamwerk; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten het mondelinge overleg met de minister van Financiën te houden op dinsdag 27 februari 2024 van 15.00-16.15. Hierbij zal het eerste kwartier van het overleg besteed worden aan een korte kennismaking met de minister.

- 21.501-07 EK, GI

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 23 en 24 februari 2024; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 23 en 24 februari 2024 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk