Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985) (T03010)

- Toezegging T03010

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over de jaarlijkse evaluatie van de Omgevingswet; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985)

De commissie besluit n.a.v. de brief van 30 januari 2024 (34985, T) om op 5 maart 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S. De commissie besluit toezegging T03010 als “openstaand” te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra