Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid (36.375)

- 36375

Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek) en GroenLinks-PvdA (Kluit).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra