Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 13 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomstvisie agrarische sector (30.252)

- Voortgang aanpak piekbelasting

Brief van de minister voor N&S van 23 januari 2024 (30252, J)

De commissie besluit op 12 maart 2024 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer