Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 27 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Woningcorporaties (29.453)

- 29453, G

Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de Staat van de Corporatiesector 2023; Woningcorporaties

De aangeboden Staat van de Corporatiesector 2023 zal worden betrokken bij het op grond van artikel 51, lid 1, RvOEK te voeren plenaire debat over Wonen en Bouwen in Nederland op 23 april 2024.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman