Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 27 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur (21.501-34)

- 21501-34, D

Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid; Brief van de minister van OCW inzake verslag van de OJCS-Raad voor de onderdelen onderwijs en cultuur van 23 en 24 november 2023; Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 januari 2024 (21501-34, D) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra