Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 27 februari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820)

- Terugblik gesprek met de Raad voor Cultuur - onderdeel cultuurbestel (inclusief erfgoed)

De commissie besluit de behandeling van het advies 'Toegang tot cultuur. Op weg naar een nieuw bestel in 2029' van de Raad voor Cultuur van januari 2024 en van het cultuurbestel (inclusief erfgoed) in de Tweede Kamer af te wachten alvorens eventueel opnieuw te spreken over dit onderwerp.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra