Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Belastingdienst (31.066)

- 31066 AK

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane, de minister van SZW, de minister voor Medische Zorg en de minister van BZK over eindrapport toekomst toeslagenstelsel; Belastingdienst

De commissie besluit de brief van 9 februari jl. (31066 AK) voor kennisgeving aan te nemen.
Verder besluit de commissie dat de toezegging T03778 als voldaan kan worden aangemerkt en beschouwt zij de toezegging T03531 als deels voldaan.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk