Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De Kamer informeren over lopende onderhandelingen en akkoord wetgevende voorstellen economische governance (COM (2023) 240, 241, 242) (36.290) (T03749)

- 36.290 EK, J

Brief van de minister van Financiën inzake kabinetsappreciatie triloogakkoord Europees Begrotingsraamwerk; EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583)

De commissie besluit de brief van 26 februari jl. (36290, J) voor kennisgeving aan te nemen en beschouwt de toezegging T03749 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk