Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 5 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985) (T03010)

- Toezegging T03010

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over de jaarlijkse evaluatie van de Omgevingswet; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor Natuur & Stikstof wordt geleverd door de fractie van de BBB (Kemperman).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra