Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Zelfstandig ondernemerschap (31.311)

- 29544 / 31311, N

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over het werken als zelfstandige en de hoofdlijnen van het arbeidsmarktbeleid; Arbeidsmarktbeleid

De commissie besluit de brief van de minister van SZW over het werken als zelfstandige en de hoofdlijnen van het arbeidsmarktbeleid van 16 februari 2024 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl