Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820)

- 32820, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028; Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 maart 2024 (32820, B), op 26 maart 2024 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra