Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Schalk (SGP) c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de Bouwstenennotitie (36.418, AB)

- 36418 AB

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de Bouwstenennotitie; Belastingplan 2024

De commissie besluit op verzoek van het lid Schalk (SGP) om op 2 april a.s. inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de uitvoeringsstatus van de Motie-Schalk (SGP) c.s. (36418,B). Verder besluit de commissie om de toezeggingen T03773 en T03813 als voldaan te beschouwen en om de uitvoeringsstatus van de toezegging T03812 als openstaand te blijven hanteren.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk