Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 26 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (36.270)

- 36270

Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

De commissie besluit op 9 april 2024 inbreng te leveren voor verslag en het voorstel onder de aandacht te brengen van de commissie voor Digitalisering (DIGI).


De griffier van de commissie,
Eelco Karthaus