Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 2 april 2024
1. 36441

Beëindiging gaswinning Groningenveld

De meerderheid van de commissie acht het wetsvoorstel niet gereed voor plenaire behandeling op 9 april 2024. Inbreng voor het tweede verslag wordt op dinsdag 9 april 2024 geleverd.

2. 36453

Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt vandaag geleverd door de BBB-fractie (lid Van Langen-Visbeek).

3. Nationaal Groeifonds (NGF)

Brief van de minister van EZK over pauzering vierde ronde Nationaal Groeifonds (36410 L, O)

De commissie besluit de brief van 28 maart 2024 (36410 L, O) voor kennisgeving aan te nemen.

4. T03785 - Programma-aanpak kleinschalige kerncentrales (Small Modular Reactors)

Afschriftbrief minister K&E van 20 maart 2024 (32645, I)

De commissie besluit de status van toezegging T03785 als 'voldaan' aan te merken. De commissie besluit tevens op 23 april 2024 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren met betrekking tot de brief van 22 maart 2024.

5. Commissiemededeling Klimaatdoelstelling 2040 - COM(2024)63

De commissie besluit op 23 april 2024 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren.

6. Commissiemededeling over industrieel koolstofbeheer - COM(2024)62

De commissie besluit op 23 april 2024 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren.

7. COM(2024)137 - Biotechnology and Biomanufacturing in the EU

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten alvorens te besluiten over het al dan niet in behandeling nemen van COM(2024)137.

8. Mededelingen en informatie

De commissie besluit op het verzoek van het lid Van Langen-Visbeek (BBB) het wetsvoorstel Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (36285) te agenderen bij de commissievergadering van 23 april 2024.


De griffier van de commissie,
Eelco Karthaus