Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 9 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (36.270)

- 36270

Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Inbreng voor het verslag is geleverd door de fractie van JA21 (Baumgarten).


De griffier van de commissie,
Eelco Karthaus