Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 9 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid (36.375)

- 36375

Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid

Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd op 23 april 2024.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra