Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Marinierskazerne Zeeland (33.358)

- 33358, B

Brief van de minister van OCW over voorhang oprichting stichting Delta Climate Center (DCC); Marinierskazerne Zeeland

De commissie besluit de brief (33358, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra