Maidenspeech van dr. P.B. Boorsma (CDA)

pdf Maidenspeech van dr. P.B. Boorsma (CDA)


Bij:
  • Algemene financiële beschouwingen 1988 (20.200)
  • Verlaging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting (20.299)
  • Wijziging van de inkomstenbelasting in verband met een verruiming van de rentevrijstelling voor buitenlandse belastingplichtigen (20.223)
  • Aanvulling van het begrip peronenauto voor de heffing van de bijzondere verbruiksbelasting van personenauto's enige andere wetten (20.287)
  • Leningwet 1988 (20.056)
  • Herziening van de regeling van inkoop van eigen aandelen (blz. 65-67) (1987/1988) (19.747)

Handelingen 1987/1988, nr. 8 : blz. 258-263