Maidenspeech van dr. K. Veling (ChristenUnie)

pdf Maidenspeech van dr. K. Veling (ChristenUnie)


Bij:
  • Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (verhoging van het
  • Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (inwerkingtreding verhoging

Handelingen 1990/1991, nr. 31 : blz. 1322-1323