Maidenspeech van mr. E.K. Tuinstra (D66)

pdf Maidenspeech van mr. E.K. Tuinstra (D66)


Bij:
  • Wijziging van bepalingen van de Mediawet met het oog op de invoering van landelijke commerciële omroep (21.554)

Handelingen 1991/1992, nr. 12 : blz. 408-411