Maidenspeech van mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)

pdf Maidenspeech van mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)


Bij:
  • Debat over de regeringsinzet voor de Europese Raad van 21 en 22 juni 2007

Handelingen 2006/2007, nr. 33 : blz. 1013-1015