Maidenspeech van prof. dr. R. Kuiper (ChristenUnie)

pdf Maidenspeech van prof. dr. R. Kuiper (ChristenUnie)


Bij:
  • Debat over de regeringsinzet voor de Europese Raad van 21 en 22 juni 2007

Handelingen 2006/2007, nr. 33 : blz. 1011-1013