Maidenspeech van D. Yildirim (Fractie-Yildirim)

pdf Maidenspeech van D. Yildirim (Fractie-Yildirim)


Bij:
  • Algemene Politieke Beschouwingen

Handelingen 2007/2008, nr. 4 : blz. 106-108