Maidenspeech van mr. F. Korthals Altes (VVD)

pdf Maidenspeech van mr. F. Korthals Altes (VVD)


Bij:
  • Begroting Binnenlandse Zaken 1992 (22.300 VII)
  • Begroting Justitie 1992 (voor het onderdeel Politie) (22.300 VI)
  • Gemeentefonds 1992 (22.300 C)
  • en enige andere wetsvoorstellen

Handelingen 1991/1992, nr. 18 : blz. 687-688