Maidenspeech van Mr. M. van der Stoel (PvdA)

pdf Maidenspeech van Mr. M. van der Stoel (PvdA)


Bij:
  • Vaststelling van hoofdstuk VIII (Departement van Defensie) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1961 (6100)

Handelingen 1960/1961, 39ste vergadering, blz. 358-362