Maidenspeech van J.G. Nagel (50PLUS)

pdf Maidenspeech van J.G. Nagel (50PLUS)


Bij:
  • Wijziging van de wet gewetensbezwaren militaire dienst (11.155). De heer Nagel was toen lid van de PvdA-fractie.

Handelingen 1978/1979, nr. 5, blz. 90-92