Maidenspeech van drs. F.J.M. Werner (CDA)

pdf Maidenspeech van drs. F.J.M. Werner (CDA)


Bij:
  • Voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden (23.930)
  • Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (23.966)

Handelingen 1994/1995, nr. 21 : blz. 980-981