Maidenspeech van Drs. M.A.M. Barth (PvdA)

pdf Maidenspeech van Drs. M.A.M. Barth (PvdA)


Bij:
  • Algemene politieke beschouwingen

Handelingen 2011/2012, nr. 4, item 2, blz. 3- 51