Maidenspeech van M. de Graaf (PVV)





pdf Maidenspeech van M. de Graaf (PVV)


Bij:
  • Algemene politieke beschouwingen

Handelingen 2011/2012, nr. 4, item 2, blz. 18- 51