Maidenspeech van dr. H.D. Tjeenk Willink (PvdA)1 december 1987pdf Maidenspeech van dr. H.D. Tjeenk Willink (PvdA)


Bij:
  • Regels betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (17363)

Handelingen 1987/1988, nr. 8, blz. 204-208